Rapporten er en del av en omfattende evaluering av grunnskole­lærerutdanningene som har pågått i flere år, skriver Khrono.

Rapporten fra Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – viser at 23 prosent ikke forstår hvorfor masteroppgave skal være en del av deres utdanningsløp.

56 prosent forstår delvis hvorfor de har masteroppgave. Blant disse er mange usikre på hvor relevant eller anvendelig denne kunnskapen blir i arbeidslivet. 21 prosent sier at de forstår hvorfor de har masteroppgave.

Nesten alle studentene i undersøkelsen sier at de var høyt eller svært høyt motiverte da de begynte på studiet. Tallet sank til 50 prosent på spørsmålet om de er motiverte nå.

Studenter Khrono har snakket med, mener at masteroppgaven er for lang, det er vanskelig å finne ut hva den skal inneholde, og at den ikke gir relevant lærdom til det man trenger i arbeidslivet, som klasseledelse og relasjonsbygging.