Mens tre av fire studenter i Norge kom inn på det studiet de helst ville begynne på, oppgir 13 prosent at det ikke er tilfelle for dem, viser en undersøkelse som Sentio har utført på vegne av Khrono og Norsk studentorganisasjon (NSO).

12 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at de ikke vet om de går på drømmestudiet sitt.

I alt 1000 studenter i Norge svarte på spørsmålet «går du på studiet du aller helst vil gå på» i oktober og november.

Det er store forskjeller mellom de ulike studiestedene. Ved NTNU i Trondheim svarte mange på undersøkelsen, og der svarer hele 18 prosent at de ikke går på det studiet de aller helst vil gå på.