Politiets undervisningsopplegg «DELE=DELTA» retter seg mot ungdom mellom 13 og 18 år, som oftere enn før blir utsatt for alvorlig vold som filmes. Opplegget skal kunne brukes av alle som jobber med barn og unge.

– Opplegget skal gjøre at ungdom i hele Norge får økt bevissthet og kunnskap om vold og voldsvideoer. Målet er å forebygge deling av voldsvideoer i sosiale medier og å senke terskelen for å si ifra om ubehagelige hendelser man blir utsatt for, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne i en pressemelding.

Økende problem

Blant barn og unge i alderen 13–18 år er ulovlig deling av voldsvideoer også et økende problem.

– De siste årene har alle politidistriktene sett en økning av rivaliserende og voldelige konflikter mellom ungdomsgjenger. Volden er grovere enn før, kommer i nye former, og skjer over hele landet, opplyser Kvigne.

En undersøkelse fra Medietilsynet i 2020 viser at tre av ti 13-18-åringer har sett innhold eller diskusjoner om planlegging av slåsskamper eller slåsskamper på nett.

Videoer kan utløse ny vold

Ifølge politiet florerer det av voldsvideoer på Tiktok, Snapchat, Instagram og Facebook. Deling medfører at konflikter både foreviges og forsterkes, og det kan utløse nye voldshandlinger.

Politiet påpeker at selv om de fleste ungdommer skjønner at det er dårlig gjort å filme og videresende voldsvideoer, vet de ikke at det faktisk er straffbart. I juni 2021 kom det en lovendring som sikrer at all deling av krenkende bilder er straffbart.