– Det økte forbruket av smertestillende blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene er særlig bekymringsfullt. Vi må stille oss spørsmål om hvorfor barn og unge har økende behov for slike medisiner, sier forsker Helle Stangeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKVTS ).

Studien har tatt for seg forbruket av reseptbelagte medisiner mot smerter, angst og søvnvansker blant alle barn, ungdom og unge voksne i Norge mellom 2004 og 2019.

Spesielt bruken av paracet og gabapentinoider har økt. Det har også unges bruk av opioider. Likevel har vandannede medisiner mot angst og søvnvansker blitt redusert.

Kun bruken av enkelte sovemedisiner, blant annet melatonin, har økt dramatisk blant barn fra fem år og oppover.

– Men overordnet ser vi at barn i Norge i dag i liten grad får utskrevet smertestillende, angstdempende og sovemedisiner forut puberteten, sier Stangeland.

Bruken er noe høyere hos jenter enn gutter, ifølge studien.