Hensikten med exposed-kontoer er å henge ut andre. Begrepet stammer fra engelsk og betyr å avsløre. Ifølge Kripos kan konsekvensene for de som henges ut på slike kontoer, være svært alvorlige.

– Vi ser at slike kontoer opprettes over hele landet. På disse kontoene deles det blant annet nakenbilder- og videoer av barn, voldsvideoer og trusler, sier seksjonsleder Lise Matheson ved Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) hos Kripos.

Kripos har over tid registrert at en økende andel av materialet som deles, har blitt grovere. En del av materialet som deles på exposed-kontoene, er seksualiserte bilder eller filmer som barn frivillig har produsert selv, og sendt til noen de kjenner. Bildene eller videoene har deretter blitt delt videre.

– Deling av voldsvideoer og overgrepsmateriale er ulovlig. Politiet ser at barn som blir utsatt for slik deling, sliter med å gå på skolen eller gjennomføre skolearbeid, blir utsatt for mobbing, mister venner, får angst og lavt selvbilde, utvikler rusproblemer og i ytterste konsekvens forsøker å ta sitt eget liv, sier Matheson.

Politiet ser at administratorene av exposed-kontoer er unge, noen helt ned i 11-årsalderen. Deres motivasjon varierer, men økt sosial status og økonomisk gevinst gjennom å selge kontoen er blant motivene som går igjen.

De største kontoene har et betydelig antall følgere.