– Vi ser at satsene for tre, fem og ti års fastrente går ned med rundt 0,020 prosentpoeng fra dagens satser, sier Magnus Andersen, seniorrådgiver i Lånekassen i en pressemelding.

Den flytende renta på studielånet vil være på 2,041 prosent fra 1. september, som betyr at den flytende renta er noe lavere enn fastrentene.

Forsikret seg mot rentehopp

Historisk sett har det ikke normalt lønt seg å binde renta i Lånekassen. Men det finnes unntak fra regelen:

– Blant de kundene som kan binde renta nå, er det en gruppe på litt over 2000 kunder som bandt renta for tre år siden. Den gangen var 3-årsrenta cirka 0,3 prosentpoeng lavere enn den flytende renta. Dette tjente de på, mye hjulpet av renteøkningen som kom i statsbudsjettet for 2017, da fradraget på basisrenten ble endret fra 0,50 til 0,15.  Det er ikke så vanlig at det lønner seg å binde renta, men det gjorde det altså for disse, sier Andersen.

Magnus Andersen, seniorrådgiver i Lånekassen, forteller at rentene forholder seg stabilt lave, med noe nedgang. Foto: Jannecke Sanne Normann/Lånekassen

Kan binde mellom 10. og 17. september

Kunder som ønsker å binde renta fra 1. september, kan gjøre det i perioden 10.–17. september. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på Dine sider på lanekassen.no.

Ikke alle med flytende rente kan binde renta. Kunder som har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstida, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta.

610 614 av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente på studielånet sitt, og 55 072 har fastrente.

Markedsstyrt rente

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fastrente, får automatisk flytende rente. Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på markedsrenta for boliglån.