- Alt er avlyst. Vi fikk beskjed fra Maibilletten i mars, noe som er veldig kort varsel. Vi har sendt mail til rundt 50 lokaler i byen, men det er ingen som vil leie ut til oss.

Det forklarer en tydelig frustrert hovedstyrepresident, Live Wahl Gellein. Arrangøren Maibilletten har de siste ti årene stått for det offisielle programmet for russen i Trondheim. I år vil de ikke stille med noen arrangementer.

Hovedrussestyret har derfor jobbet for å få på plass alternativer for russen i Trondheim. Enn så lenge ser det ut til at russen kun kan feste og feire i sine respektive russecamper - gitt at de tilhører en gjeng som har et sted å være.

Live Wahl Gellein er russepresident for trondheimsrussen, og har jobbet for å finne alternativer etter at samtlige arrangementer er blitt avlyst. Foto: Rune Petter Ness

- Det er håpløst. Jeg blir så sint når jeg snakker om det. Fra alle hold, i møte etter møte, blir vi bedt om å ha organiserte arrangementer og sikre en trygg feiring, men det er veldig vanskelig når vi ikke får leid noe sted der alle kan være.

For lite interesse

Oscar Otterlei, som selv var president for russen i Trondheim i fjor, har i ettertid jobbet som konsulent for Maibilletten. Han har hatt dialogen med årets russ, og forteller at de lenge hadde håp om å få gjennomført arrangementene også i år. Interessen har derimot ikke vært stor nok blant russen, hevder han.

- Det har vært mindre og mindre interesse for arrangementene. Det virker som om større arrangement i for eksempel Stavanger, og teltcampene her i Trondheim, tar over. Folk bruker mye penger der, sier Otterlei.

Oscar William Otterlei var president i hovedrussestyret i Trondheim i 2018. I år har han jobbet for Maibilletten. Foto: Vegard Eggen

I mars skulle også en annen arrangør ha et arrangement for russen, på E.C. Dahls Arena med D. D. E og andre artister. Heller ikke her var interessen stor nok – og arrangementet ble avlyst.

- Jeg så for meg at russen hadde lite penger, og ville avvente med å kjøpe. Vi hadde håp om at interessen skulle øke etter hvert. Men interessen for å kjøpe Maibilletten var ikke så stor i fjor heller, medgir han.

Når det gjelder Maibillettens fremtid, vet ikke Otterlei stort. Men han synes det er synd for årets russ at det har blitt sånn som det har blitt.

- Jeg synes det er kjempekjedelig og kjipt, men jeg tror russen kommer til å få det artig likevel. Nattklubber holder åpent, og det er en mulig plass å dra.

Drømmen om Granåsen som brast

Hovedstyret har et siste håp om å få samlet russen til en felles russelåt-kåring. Et lokale i Trondheim har sagt at de vurderer å la russen holde kåringen hos dem, men dette er ennå uavklart.

I fjor ble det god stemning - både blant russ og politikere - da Arbeiderpartiet foreslo Granåsen som mulig sted for å samle all russen i Trondheim. Even Ytterhus, koordinator i SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Trondheim kommune, bekrefter at det ikke blir noe av - i alle fall for årets russ.

Ytterhus har stor forståelse for russens fortvilelse.

- Situasjonen er kjempesørgelig. Vi har hatt mange møter med både eierskapsenheten, politiet, brannvesen og russen, der vi har forsøkt å se på muligheter for bruk av kommunalt område, nemlig Granåsen. Problemet er at vi er avhengig av at noen kan være arrangementsansvarlig, men det er det ingen som vil eller kan. Kommunen kan ikke på sparket være ansvarlig for russearrangement, det har vi ikke kompetanse til. Russen har rett og slett kommet i en kjempetrasig situasjon, medgir Ytterhus.

Even Ytterhus, SLT-koordinator (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Trondheim kommune. Foto: Aleksander Myklebust

- Vi er bekymret for at det er flere som deltar på russekamper rundt omkring. Dette er en situasjon der vi ikke riktig vet hva vi skal gjøre.

Rigger seg til 2020

Ytterhus forklarer at kommunen rigger seg til 2020, for å kunne hjelpe neste års russ bedre. I år kom Maibillettens avlysning for brått på, både for kommunen og hovedrussestyret.

- Vi har ikke funnet noe kommunalt lokale som egner seg heller. Hadde det vært en ansvarlig arrangør, hadde det vært mulighet for arrangementer over flere dager i Granåsen. Alt er bedre enn å være ute i mørk skog og mark.

Fjorårets russepresident Oscar Otterlei og Aps bystyrerepresentanter Tom Christian Lindvåg og Julie Indstad Hole i Granåsen i fjor, i forbindelse med forslaget om å bruke området til et samlingssted for russen. Foto: Håvard Jensen

Politioverbetjent i politiets forebyggende gruppe, Jan Erik Mihle, mener også at situasjonen for årets russ er uheldig.

- Det er synd at det har blitt sånn i år. Det hadde vært bedre med en base, gjerne et utested de kunne holdt til på. Det hadde vært greit for oss også, med tanke på ansvarlig skjenking og vakthold.

- Hvordan ser dere på de 17 dagene i begynnelsen av mai?

- Det er vanskelig å si så bastant hvordan det blir, dette er så vidt jeg vet første år uten Maibilletten. Vi har ingen tidligere erfaring å støtte oss på. Vi får håpe på godt vær og at de får til noen arrangementer på egen hånd, sier Mihle, som understreker at trønderrussen i hovedsak pleier å oppføre seg bra.