Kripos har gjort en gjennomgang av voldtektsanmeldelser der enten fornærmede eller den anmeldte var russ eller hendelser som har skjedd under russerarrangementer, melder VG. I fjor ble det anmeldt 13 slike voldtekter, mot 16, 14 og 11 i årene 2015–2017.

– Vi ser at tallet på anmeldelser er stabilt, men det gir ikke nødvendigvis det totale bildet. Vi vet at festrelaterte voldtekter utgjør den største andelen av voldtekter generelt, og det er generelt mye fest i russetiden, så her er det åpenbart mørketall, sier politioverbetjent Emil Kofoed i Kripos. Han oppfordrer folk til å passe på hverandre.

– De siste to årene har vi sett at voldtekter skal ha blitt dokumentert på film. Det er nytt, sier Kofoed.

Det er ikke noe spesielt mønster som går igjen for sakene, utover at de fornærmede i over halvparten av de anmeldte sakene var kraftig påvirket eller bevisstløs som følge av eget alkoholinntak.

Av de anmeldte voldtektene skal tre ha skjedd på landstreffene for russ i Stavanger, Halden og Bø, og gjerningspersonen var ukjent for fornærmede i de sakene. Ellers fant overgrep sted i private hjem, i campingvogn, på overnattingssted, i russebuss eller utendørs.