Hver sommer er tusenvis av studenter og andre på flyttefot.

Midt i flyttingen tenker du gjerne ikke så mye på høstens valg, men det kan likevel være verdt å ha det i bakhodet.

I alle fall dersom du ønsker å benytte deg av stemmeretten din!

Må til hjemkommunen

Dersom folkeregisteret ikke har mottatt meldingen om flytting innen 30. juni, så får du ikke stemme i kommunen du har flyttet til.

Stemmeretten din er i kommunen du er manntallsført i den 30. juni, samme år som valget avholdes.

Det betyr at dersom du har flyttet, men ikke sendt inn noen melding om flytting enda, eller ikke har flyttet, men skal flytte, så må du stemme i din gamle kommune, dersom du venter helt til valgdagen.

Tidlig stemmegivning

Dersom du skulle ha en klar mening om hvem som fortjener din stemme noe før selve valgdagen, er det likevel en mulighet for å unngå den lange turen hjem.

Du kan nemlig forhåndsstemme. Det kan du gjøre fra 3. juli frem til siste fredag før valget

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du vil, og det er et tilbud du kan benytte deg av uansett om du har flyttet, ikke er byen på valgdagen eller av andre grunner ikke har mulighet til å oppsøke et valglokale på valgdagen.

Dersom du glemmer å melde flytting innen 30. juni, kan du forhåndsstemme. Glemmer du det også, er siste sjanse å stemme på valgdagen, men da må du møte opp i hjemkommunen din. FOTO: Lars Idar Waage

Må være i manntallet

Til høsten er det Stortingsvalg. Ved Stortingsvalg er det bare norske statsborgere som er, eller blir, minst 18 år i løpet av valgåret som får stemme.

Du må også være eller ha vært registrert i manntallet.

Hvis du er norsk statsborger, og har vært bosatt i utlandet i mer enn ti år, så må du skrive deg inn i manntallet på nytt før du får stemme.

Valgdagen er mandag 11. september.

Dette har du krav på når flyet er forsinket