Studien er en del av Folkehelseinstituttets nasjonale oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet. Mer enn 40.000 jenter har siden 2011 sendt inn prøver, opplyser FHI på sine nettsider.

I alt er 18.000 urinprøver blitt analysert for 37 ulike HPV-typer. Årskull som har blitt vaksinert, blir i studien sammenlignet med eldre som ikke har blitt vaksinert.

HPV-typene som vaksinen beskytter mot, var redusert med 82 prosent.

– Dette er svært gledelige resultater og understøtter funn i flere studier fra andre land om effekten av HPV-vaksinen, sier Berit Feiring, studiens førsteforfatter i Folkehelseinstituttet.