Det viser en ny undersøkelse basert på resultater fra over 2.000 kvinner fra Norge, Sverige, Danmark og Island, skriver den danske kreftforeningen Kræftens Bekæmpelse i en pressemelding.

Kvinnene var de første som ble vaksinert som ledd i forsøkene som førte til at vaksinen ble godkjent.

– Det er den lengste oppfølging vi har i forhold til HPV-vaksinen, og disse kvinnene er vaksinert om lag fire år før vaksinen ble tilgjengelig for resten av befolkningen, sier professor dr.med. Susanne Krüger Kjær ved det danske Rigshospitalet.

Hun er forskningsleder ved den danske kreftforeningen og har ledet den nye undersøkelsen.

Humant papillomavirus (HPV) er det vanligste av seksuelt overførbare virus. Mer enn 100 typer av viruset er identifisert. De fleste er ufarlige, men noen kan føre til forstadier til kreft.

I Norge ble HPV-vaksine innført i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse i 2009. Over 80 prosent av jentene i årskullene er vaksinert.

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook