Vedtaket betyr at hverken biler eller mopeder skal kunne passere brua, som er en av byens viktigste turistattrasjoner. Rådmannen hadde i sin innstilling lagt opp til at det må inngåes en dialog med med politi og Statens vegvesen for å vurdere om mopedtrafikk vil være en god og trafikksikker løsning i fremtiden.

Det forslaget ble ikke vedtatt i formannskapet. De ønsker ikke noen motorisert ferdsel over brua, men skal komme tilbake til en sak hvor man ser på fremtidige trafikkløsninger for mopedene som er et økende innslag i trafikken.

Trille mopedene over

Flere av formannskapets medlemmer viste til bruas attraksjonsverdi, og mente det nå var på tide å sørge for at den bevares så godt som mulig.

- De som kjører moped kan gå av mopeden, og trille den over brua. Jeg har sett mange gjøre dette, og det er helt lovlig, sa Venstres Jon Gunnes i formannskapet tirsdag.

Følg trd.by på Facebook

Bybroa ble stengt i desember 2013 da det ble påvist store skader på bruas bærende konstruksjoner. I fjor ble brua friskmeldt, men politikerne ville likevel forlenge den midlertidige stengingen med ett år for å evaluere konsekvensene gjennom blant annet trafikktellinger. Nå er saken endelig avgjort, og den siste bilen og mopeden har kjørt over brua.

Trafikktall

Rådmannen har sammenlignet trafikktall på Bakke Bru, Elgeseter Bru, Kjøpmannsgata, Erling Skakkes gate og Bispegata før og etter stenging av Gamle Bybro. Sett bort fra de første ukene viser det seg at det er nedgang i trafikken på alle punkt minus Elgeseter bru, som tydelig har fått størstedelen av trafikken fra Gamle Bybro.

I rushtidsperiodene var det en viss økning på de to bruene på de første målingene, men dette endret seg slik at det nå er trafikknedgang på alle punkt.

Gamle Bybro er én av tolv ting Trondheim har, som resten av verden sårt trenger

Frps Elin Marie Andreassen var den eneste i formannskapet som stemte mot permanent stegning av Gamle Bybro. Hun mener tilgjengeligheten i Midtbyen tilsier at brua bør være åpen for trafikk.

- Frp har som grunnholdning at tilgjengeligheten i Midtbyen skal være så god som mulig, også for biler. Vi deler næringsforeningens syn på dette, og vil tillate bilene å kjøre over Gamle Bybro, sa Andreassen.