Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) står bak undersøkelsen, kalt Utdanningskvalitetsbarometeret, der et representativt utvalg av befolkningen er spurt om hvilke utdanningsinstitusjoner de forbinder med både god og dårlig kvalitet.

Det er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som suverent oftest trekkes fram som universitetet som folk mener skiller seg ut med god kvalitet. 46 prosent setter NTNU øverst på lista over universiteter med spesielt god kvalitet, mens neste på lista, Universitetet i Oslo, får 10 prosent.

NTNU-rektor Anne Borg gleder seg over tallene.

– En så suveren plassering i toppen gir et tydelig signal om at NTNU har et solid omdømme i befolkningen, sier hun til Khrono.

I den andre enden av skalaen havner Nord universitet. 11 prosent mener universitetet har dårlig kvalitet.