Rapporten analyserer utviklingen her i landet de siste fem årene og viser et klart tøffere ytringsklima for skeive på nett.

I en pressemelding opplyser Amnesty at rapporten avdekker en betydelig økning i omtale av skeive og skeiv tematikk på Twitter og Facebook. Den tallfester også at den negative omtalen av skeive er økende, spesielt om transpersoner og pride.

Antall tweets om skeive temaer økte fra 6457 til 44.620 i perioden. Antallet Twitter-meldinger om transpersoner økte fra 1485 til 23.465. 47 prosent av Twitter-meldingene om transpersoner har en kritisk tilnærming, mens 40 prosent er støttende.

– Dette viser en eksplosiv økning i trøkket mot skeive på nett. Et slikt ytringsklima kan føre til diskriminering av skeive minoriteter og skremme folk fra å delta i debatten, sier politisk rådgiver Ingrid Westgaard Stolpestad i Amnesty International Norge.

Hardere og mer massiv i formen

Leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri), Inge Alexander Gjestvang, mener rapporten bekrefter en følelse mange i det skeive miljøet har hatt de siste årene.

– Vi har sett at debatten har blitt hardere og mer massiv i formen, og mange skeive og våre støttespillere unnlater å ta til motmæle og stå i debatter fordi det er for tøft. Det er et demokratisk problem at minoriteter forsvinner fra det offentlige ordskiftet på grunn av hets, sier Fri-lederen.

Rapporten viser også at pride omtales stadig mer kritisk på både Twitter og Facebook. Andelen meldingen som inneholder støtte og positive ytringer, synker.

Pride framstilles som en farlig og radikal ideologi

En sentral diskusjon i den økende kritikken er fremstilling av pride som en farlig og radikal ideologi, spesielt rettet mot barn og unge. Denne diskusjonen er tydelig til stede både på Twitter og Facebook.

Det er Analyse og Tall som har gjennomført analysen for å undersøke hvordan ytringsklimaet om skeive på nett har utviklet seg i Norge fra 2018 til 2022.

– Vi har både tallfestet en enorm økning i hvor mye skeiv tematikk diskuteres og sett på hvordan debatten har endret seg. Rapporten viser hvordan særlig transdebatten har hatt en eksplosiv økning på Twitter de siste årene, sier Ane Kathrine Strand i Analyse og Tall.

Engasjementet øker med medieomtale

Ifølge rapporten genererer skeiv tematikk, spesielt knyttet til pride, mer engasjement på Facebook sammenlignet med andre temaer.

– Når riksmediene publiserer innlegg om pride, øker engasjementet med 166 prosent sammenlignet med andre temaer, står det i pressemeldingen.

Også heising av pride-flagg på offentlige flaggstenger er spesielt kontroversielt og skaper debatt og reaksjoner i medienes kommentarfelt både i 2021 og 2022.