WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv har gjort en undersøkelse av hvilken opplevelse nordmenn er mest redde for at skal gå tapt når naturen og klimaet endrer seg.

Listen som nå er presentert, består av de ti naturopplevelsene folk er mest redde for å miste. Den er basert på i underkant av 1500 nominasjoner fra folk over hele landet, og over 16 000 har stemt i undersøkelsen.

– Fugleliv og naturlyder er det aller flest frykter å miste, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

På andre- og tredjeplass etter fuglekvitter og naturlyder, kommer henholdsvis frodig flora, yrende dyreliv og urørt natur.

Organisasjonene skal nå foreslå politiske tiltak for å bidra til å bevare naturopplevelsene.