Tall Universitetsavisa har hentet inn fra Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning (Unit) viser hvor mange som per 12. september er utestengt fra høyere utdanning i Norge.

Av universitetene er det Universitetet i Agder som har klart flest vedtak med 55. NTNU har åtte utestengelsesvedtak.

Totalt 273 personer er utestengt fra en institusjon eller fratatt retten til å gå opp til eksamen på grunn av en eller annen form for juks, eller for medvirkning til juks, knyttet til eksamen. Dette er en økning på hele 48 prosent siden mars, da avisen Khrono kartla at det var 184 personer som var utestengt med en slik begrunnelse.

Allerede i april kom de første meldingene om et semester som kunne bli noe mer preget av juks enn tidligere. Da var det dekan Ingrid Schjølberg ved NTNU som mente risikoen for juks ville være større.

I alt viser tallene fra september at 307 personer er utestengt fra norske universiteter og høyskoler av ulike årsaker. Unit presiserer at en person kan ha flere vedtak mot seg.