7. desember skulle russen ved Thora Storm videregående skole arrangere fest for hele skolen. I slutten av oktober tok russestyret kontakt med utestedet Red Zone som ligger i Fjordgata. Utestedet hadde tidligere hatt lignende russefester for andre videregående skoler, og etter dialog mellom utestedets eier og russestyret ble de enige om at de kunne arrangere festen på utestedet.

Det ble det aldri noe av.

- Klokken 17.00 samme dag som festen skulle være, ringte Kenneth Mjøsund (eier av utestedet, journ. anm) og sa at vi ikke fikk leie lokalet likevel. Mjøsund hevdet det var problemer med brannvarslerne. Det var en skikkelig nedtur, mange hadde allerede begynt å pynte seg, forteller russepresident ved Thora Storm, Merk Meisingset Ramberg.

Økonomiansvarlig Stian Juberg Varan og russepresident Merk Meisingset Ramberg ved Thora Storm Videregående skole. Foto: Christine Schefte

Savner fortsatt depositum

Kontrakten mellom russestyret og Kenneth Mjøsund ble skrevet under den 22. november i fjor. Der ble de enige om at de måtte betale et depositum på 4 000 kroner.

- Vi avtalte å møtes, vi sjekket ut lokalet og diskuterte avtalen oss imellom. Mjøsund hadde ingen standardkontrakt, forklarer visepresident i russestyret, Karen Johnsen. Det var festsjef Erle Følling som skrev under på vegne av russestyret.

Russestyret viser frem kontrakten - som de kun har et bilde av. Eneste fysiske kopi er hos nattklubbeier Kenneth Mårten Mjøsund. Foto: Christine Schefte

- Det ble ikke opprettet noen depositumskonto, han tok bare frem sitt eget kort og noterte kontonummeret der. Vi førte over pengene fra russekassa i tide, sier russepresident Merk Meisingset Ramberg.

Depositumet har russestyret ennå ikke sett noe til. De hadde også utgifter på 1 500 kroner knyttet til armbånd som skulle fungere som billetter til festen. Inkludert depositumet har russestyret tapt 6 100 kroner på en fest som det aldri ble noe av - noe de forteller er mye penger for dem.

- I kontrakten dere skrev ble dere enige om et depositum på 4 000 kroner. Hvorfor har ikke russen fått disse pengene tilbake?

- Jeg har bedt om kvittering eller faktura på innbetalingen. Det er mye aktivitet på kontoen min. Jeg må få bilag fra dem. Fire, fem personer har ringt, men de forstår det ikke. Dette kan enten sendes på mail, eller så kan de komme en tur innom klubben. Jeg må vite hvem som betalte, og når, sier eieren av Red Zone, Kenneth Mjøsund.

- Russestyret opplever at de har vært den profesjonelle parten i dette samarbeidet. Hva tenker du om det?

- De har ingen enkeltperson som tar ansvar. Jeg har vært i kontakt med opptil seks personer, som ikke skjønner det med penger, konto eller det med brannvesenet. De hadde sikkert blitt sure om det hadde blitt brann og mange hadde fått røykskader også. Om de kaller seg den proffe parten, ser det mørkt ut for framtida. Jeg har ikke opplevd lignende uorganisert saueflokk som dette, sier nattklubbeieren.

Dette svaret får russepresident Meisingset Ramberg til å trekke på skuldrene.

- Han skal få lov til å mene at vi er uorganiserte, men måten han snakker på viser vel hvordan han oppfører seg. Vi har vært saklige hele veien, og vår økonomisjef Stian har hatt regnskap i sin ungdomsbedrift. Vi leser og skjønner utleieloven, sier han.

Russestyret har opplevd dialogen med nattklubben som vanskelig. Siste kommunikasjon var 30. desember, da russepresident Merk Meisingset Ramberg sendte en sms der han etterlyste depositumet. Den fikk han aldri svar på. Foto: Christine Schefte

Russen bør også få tilbake tilleggsutgifter

Ole Magnus Tronshart i Bjerkan Stav Advokatfirma har fått se både kontrakt, bilag fra betaling av depositum og bilag fra betaling av armbåndene. Han forklarer at det er regler for hvordan depositum skal behandles, jamfør Husleielovens § 3-5. Reglene her kan imidlertid fravikes ved leie av "lokaler". Altså leieforhold som ikke er bolig.

- Avtalen som er skrevet er vel litt utradisjonell. Men den må vel ses noe i lys av at det er snakk om leie for en kveld – altså med litt enklere krav til eller forventning om formalitet, skriver han til Trd.by i en e-post, og legger til:

- Tilleggsutgiftene – på kr 1 500 – vil jeg si russen har krav på. Det er huseier – og ikke russen - som er årsaken til avlysningen.

Ole Magnus Tronshart i Bjerkan Stav Advokatfirma Foto: Bjerkan Stav Advokatfirma

Det er ikke Mjøsund enig i - som mener det heller ikke er Red Zone sin feil at festen ble avlyst.

- Hvis en tredjepart, som brannvesenet i dette tilfellet, påvirker kontrakten, fristilles begge fra kontrakten. Det er i så måte ikke jeg som har kansellert, vi ville gjennomføre og var klare, sier Mjøsund.

- Dette er et argument han kan ha, men om han nyanserer litt har han selv ansvar for at lokalene tilfredsstiller brannkrav og lignende, svarer advokat Ole Magnus Tronshart.

- Fikk ikke utbedret manglene i tide

Kenneth Mjøsund bekrefter til Trd.by at det var problemer med brannvarslerne som forårsaket at han måtte avlyse festen.

- Vi hadde brannvesenet på inspeksjon tirsdag før festen, som blant annet fant mangler ved brannvarslingsanlegg og anbefalte oss å ikke holde åpent. Derfor ventet vi til vi fikk utbedret dette. Jeg setter sikkerheten fremfor penger. Jeg tapte mellom 50 og 60 000 på å kansellere, sier Mjøsund til Trd.by.

Trd.by har fått innsyn i tilsynsrapporten til Trøndelag brann- og redningstjeneste, der det fremgår at det ble avdekket to avvik. Det står skrevet at «Red Zone ikke får holde åpent før nødlysene og detektor fungerer som forutsatt. Forholdet må utbedres umiddelbart».

Mjøsund forklarer at de ikke fikk utbedret manglene i tide til russens fest torsdag samme uke, og måtte holde stengt helt til helgen etter.

Utestedet Red Zone ligger i Fjordgata i Trondheim sentrum Foto: Terje Svaan

- Jeg ser på et av deres Facebookarrangement at dere hadde gjester allerede påfølgende lørdag?

- Jo, det kan hende at vi kanskje fikk åpnet den lørdagen. Vi fikk ordnet noen løsninger som brannvesenet godkjente, sier Mjøsund.

Russestyret ved Thora Storm forteller at de har etterlyst dokumentasjon for dette tilsynet fra Mjøsund. Det har de ikke fått. På spørsmål fra Trd.by sier nattklubb-eieren at det kan de få - om de absolutt ønsker det.

- Nå har vi definitivt sluttet med slike skolefester. Klubben min har blitt rasert, ting har blitt ødelagt, det har blitt stjålet bankterminaler og mindreårige drikker utenfor utestedet for så å komme inn igjen. Det kan føre til alvorlige konsekvenser for meg, sier Mjøsund.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no