– Nordmenn er et eggspisende folk, og vi spiser stadig mer. I 2016 ble det produsert 68 millioner kilo egg. Dette er en økning på 38 prosent fra 1995, sier Anne Ingunn Løvberget, rådgiver i seksjon for eiendoms-, areal og primærnæringsstatistikk i Statistisk sentralbyrå.

Fordelt på befolkningen blir det i snitt 13 kilo egg, altså i overkant av 200 egg hver, i året.

Men mens hønebestanden vokser, blir det stadig færre bedrifter som driver med eggproduksjon.

– I 1959 var det 85 600 jordbruksbedrifter som til sammen hadde 2,7 millioner høner. I 2017 var det 4,3 millioner høner fordelt på snaut 2 000 jordbruksbedrifter, forklarer Løvberget.

En høne legger egg fra hun er 20 uker til hun er 78 uker. I snitt produseres hønene 22,5 kilo egg i de 58 ukene, altså 357 egg på 406 dager, ifølge Prior.

Høner for eggproduksjon blir slaktet når de er rundt 18 måneder gamle. Hønsekjøtt var tidligere et viktig biprodukt til eggproduksjonen, men populariteten har falt.

– Fra 1990-tallet til 2016 har årsproduksjonen av hønsekjøtt avtatt fra 3 000 tonn til 1 000 tonn, og prisen har etter hvert blitt svært lav, sier Løvberget.