Norsk matematikkråd tilbyr annethvert år en prøve hvor studenter som skal ha 60 eller flere studiepoeng i matte, får testet sine forkunnskaper i faget. Testen har blitt utført siden 1982.

Følg trd.by på Facebook

De siste årene har det vært en bedring i resultatene, men det er likevel et forbedringspotensial, sier leder for rådet, Brynjulf Owren, til nettstedet Khrono.

Begynnerstudenter som tok forkunnskapstesten i studieåret 2015/2016, løste i gjennomsnitt 52,8 prosent av oppgavene korrekt. Dette er en forbedring fra 2013, da gjennomsnittsstudenten hadde 50,8 prosent rette svar, opplyser Norsk matematikkråd i en pressemelding.

– Denne testen har over mange år vist en dramatisk situasjon vedrørende manglende matematiske forkunnskaper hos studentene, sier Owren, som er professor og prodekan for utdanning på fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk ved NTNU, til Khrono.

Sivilingeniører og siviløkonomer gjør det best i testen, mens lærerstudenter er de som gjør det aller dårligst.