– En privat institusjon som dette skal ikke endre vilkårene for sine kunder uten forvarsel. Det går ut over studentene og er svært uheldig, sier leder Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon (NSO) til Dusken.no som først omtalte saken.

Følg trd.by på Facebook

Ved semesterstart ble studentene ved Høyskolen Kristiania møtt med at studieavgiften hadde økt med 1200 kroner. Det hadde ingen varslet fra om.

Avgiftene på studiene varierer fra cirka 63 000 kroner til 107 000 kroner i året, og alle studentene betaler i tillegg en registreringsavgift på 1850 kroner, samt semesteravgiften på 250 kroner. NTNU-studenter derimot, får det første stipendet på rundt 20.000 kroner selv, etter å ha betalt semesteravgift på 510 kroner.

Økonomidirektør ved Høyskolen Kristiania, Pål Nakken, forteller til studentavisa at dette er en helt vanlig justering av pris i henhold til konsumprisindeksregulering.

På spørsmål om hvorfor studentene ikke fikk beskjed om økningen, svarer direktøren at de i studentkontrakten tar høyde for at det kan gjennomføres mindre prisjusteringer uten å varsle.

– Det hadde vært mulig å varsle studenten, men vi anser altså ikke prisendringen som vesentlig, sier han til Dusken.no.