– Jeg vil samarbeide med plattformene om en virkelig digital barriere for å sikre at ingen barn under 13 år har tilgang til sosiale medier, sier han i intervjuet.

Attal vil at barn mellom 13 og 15 kun skal få bruke sosiale medier med foreldrenes tillatelse. Etter fransk lov kan fransk ungdom først lage kontoer i sosiale medier når de har fylt 15, om de ikke først får tillatelse fra foreldrene, men Attal sier at dette omgås.

– Dette er en veldig vanskelig, men ikke umulig oppgave, sier Attal. Han legger til at omdømmet til Facebook og Tiktok er under press, og sier at han tror de vil samarbeide.