Kort oppsummert

  • Utdanningsdirektoratet anbefaler mobilfrie klasserom på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. De vil også ha mobilfrie friminutter i grunnskolen.

  • Elever på Flatåsen skole har ulike synspunkter om anbefalingen.

  • Kommunalråd Majen Helen Sævik (KrF) er glad for de nasjonale anbefalingene. Elevorganisasjonen i Trøndelag er kritisk.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

– Jeg har alltid litt ønsket at vi kunne bruke mobilen, men det går egentlig fint uten, sier Viktoria Langeland (12).

Viktoria Langeland går på Flatåsen skole. Foto: Terje Svaan

Onsdag kom en ny nasjonal anbefaling om mobilfrie barne- og ungdomsskoler.

Elever i Trondheim er splittet.

Trives med regler

På Flatåsen har elevene på barneskolen (1.-7. trinn) mobilfri skole fra før. Langeland og medelevene i syvendeklasse synes det er helt i orden.

– Det er ganske bra, for vi blir ikke distrahert. Jeg føler vi er mer sosiale og mer utendørs uten mobilen, sier Liam Flatval Melum.

Foto: Terje Svaan

Steffen Ingebrigtsen nikker seg enig.

– Jeg savner ikke mobilen når jeg er på skolen, sier han.

Liam Flatval Melum (t.v.) og Steffen Ingebrigtsen. Foto: Terje Svaan

Har gledet seg

Selv om 12-åringene ikke har behov for mobilen i dag, er de noe skeptiske til den nye anbefalingen.

– Jeg har gledet meg til å bruke mobilen på ungdomsskolen, så det er litt trist hvis vi ikke får det likevel. Men det går nok bra, sier Natalie Westrum Hegge.

Natalie Westrum Hegge. Foto: Terje Svaan

– Jeg kunne ha tenkt meg å få bruke mobilen i lunsjen av og til, sier Steffen.

Viktoria og Liam mener det går bra hvis de ikke får ha mobil på ungdomsskolen. De har blitt vant til å være uten.

– Jeg har jo klart meg i syv år nå, så jeg skulle nok ha klart tre år til, sier Liam.

Liam Flatval Melum. Foto: Terje Svaan

Kan gi regler i Trondheim

I november foreslo kommunalråd Majen Helen Sævik (KrF) en nullgrense for mobilbruk i grunnskolen i Trondheim. Enn så lenge har lokalpolitikerne ventet på nasjonale retningslinjer før de bestemmer seg.

Sævik er derfor glad for at det nå er nasjonale anbefalinger om mobilfri barne- og ungdomsskole.

Majen Helen Sævik. Foto: Rune Petter Ness

– KrF har alltid sagt at det må være begrensninger på mobilbruk i skolen. Det nye forslaget gir kommunene et klart signal. Vi håper dette kan bidra til å skape tydelige føringer på barne- og ungdomsskolene i Trondheim, sier hun.

Sævik understreker at skolene samtidig må legge til rette for god sosialisering og aktiviteter ved skolene som kan gjøre at elevene trives og opplever trygghet uten mobilen i hånden.

Foto: Terje Svaan

– Vi kan ikke ta mobilen fra elevene og satse på at mobbetallene, læringen og den psykiske helsen vil bli bedre om vi ikke samtidig setter inn målrettede tiltak. For noen elever kan det gjøre vondt verre å ikke få bruke mobilen på skolen. Derfor må vi sørge for at alle elever blir ivaretatt.

Brukes til sosialisering

På ungdomstrinnet på Flatåsen (8.-10. trinn) er det lov å bruke mobilen i friminuttene. 15-åringene på skolen er glade for det.

– Vi bruker mobilene til å være sosiale også. Ofte spiller vi nettspill sammen i friminuttene. Jeg synes det er veldig fint, sier tiendeklassing Patrycja Gadzina.

Foto: Terje Svaan

Medelev Casper Gifstad har ikke noe behov for å bruke mobilen i friminuttene, selv om de får lov. Likevel synes han det er fint å ha muligheten.

– Jeg synes absolutt anbefalingen fra regjeringen kan være spennende. Mobiler kan gi et tettere miljø, men også ekskludering. Jeg tror det kan være bra, sier han.

På onsdag var Casper i gang med kortspillet Amerikaner da Trd.by kom på besøk i lunsjen. Foto: Terje Svaan

Skeptiske

Medelev Isak Hegerberg tror ikke det er vits med mobilforbud på ungdomsskolen.

– Jeg synes ikke det er noe problem at vi får bruke mobilene i dag. Vi er sosiale og henger sammen i friminuttene selv om vi har lov til å bruke mobil, sier han.

Foto: Terje Svaan

Patrycja er også tvilsom til forslaget.

– Det er litt dumt, for jeg synes ikke det gjør noe at vi har telefonen i friminuttene i dag. Jeg skjønner jo hvor forslaget kommer fra. Men på skolen her synes jeg vi er veldig sosiale i friminuttene selv om vi kan bruke mobilen hvis vi vil, sier hun.

Isak Hegerberg. Foto: Terje Svaan

Elevene tror mobbing og ekskludering vil skje uansett om elever får bruke mobil på skolen eller ikke.

Elevleder reagerer

Marit Halsan er leder i Elevorganisasjonen i Trøndelag, som representerer ungdoms- og videregående skoler i fylket. Hun er sterkt kritisk til de nye anbefalingene.

Foto: Elevorganisasjonen

– Vi synes dette virker som et signal om at skolene ikke skal bruke tid på å lære elevene fornuftig bruk av mobilen. Vi tror det vil slå veldig dårlig ut. En nasjonal anbefaling som dette overkjører skolene og elevdemokratiet, mener hun.

Elevorganisasjonen mener at teknologi bør brukes om en ressurs i skoleløpet.

– I fremtiden kommer stort sett alle elever til å måtte bruke mobilen på jobb i ulike sammenhenger. Da er det viktig at de har kunnskapen de trenger for trygg og fornuftig bruk av mobilen i arbeidslivet, sier Halsan.