– Sykdommen har gått fra å være noe tabubelagt og tungt, til å bli noe jeg brenner for å gjøre synlig ved hjelp av kunsten, forteller UiA-student Ingvild Synnøve Bragstad (34).

Hun ønsket å fjerne tabuene ved sykdommen, og lagde derfor en bachelor i kunst og håndverk om temaet. I forbindelse med UiArt Festival, henger fotoserien «Wandering womb» til utstilling på Teateret i Kristiansand.

Tok 15 år å få diagnosen

Den kvinnelige, «skjulte» sykdommen endometriose er noe få snakker om, og leger vet lite om. Det tok derfor 15 år fra Ingvild Bragstad var hos legen første gang for sine symptomer, til hun som 33-åring fikk diagnosen.

– Jeg har hatt to operasjoner, og er nå heldigvis mye bedre. Før operasjonene besvimte jeg ofte på grunn av de enorme smertene, og var sengeliggende tre dager i måneden. Kroppen bare slo seg av, forklarer Bragstad.

Ifølge Bragstad er endometriose en av de tjue mest smertefulle sykdommene du kan ha.

Smertene oppstår i forbindelse med menstruasjon, og medfører smerter som kan sammenlignes med ekstreme mensutrasjonssmerter. Nettopp derfor er det en sykdom det er mye tabu rundt.

– Det er et ømt tema. Det handler om ting vi ikke snakker om.

Før fotoserien skulle stilles ut, innrømmer Bragstad at hun fikk litt kalde føtter og ønsket rett og slett ikke å henge de opp. – Det er fordi det handler om ting vi ikke snakker om, mensen er for mange tabu. Foto: Julie Sørensen Molvik

Har mistet en jobb på grunn av sykdommen

I arbeidet med bacheloroppgaven har hun kommet i kontakt med 600 kvinner rundt om i verden som har sykdommen, og brukt deres historier. Bildene illustrerer smertene som oppstår i mageregionen, hvor hun har brukt seg selv som modell.

– I forbindelse med jobb skaper dette problemer når man skal prøve å forklare hvorfor man er syk. Alle jeg har snakket med sier at dette er en sykdom det må snakkes mer om.

Hun har selv mistet en jobb på grunn av sykdommen.

– De trodde ikke på meg. Som kvinne blir man ofte sett på som hysterisk hvis man klager over ting, kanskje spesielt fordi det skjer i forbindelse med mensen.

– Kvinner blir sett på som overdramatiske

For mange kan sykdommen føre til at man ikke kan få barn. Det har ikke rammet Bragstad. Hun har fått en sønn som i dag er ni år gammel.

Selv om det tok mange år før hun fikk diagnosen, ønsker hun å rose legene hun har vært til behandling hos.

– Legene som har behandlet meg har vært veldig dyktige. Personlig har jeg vært svært heldig, men mange blir ofte ikke tatt seriøst når de går til legen, og må forklare seg på nytt hele tiden fordi det er syklisk og kronisk.

Hun trekker spesielt fram gynekolog Ernst Faber-Swensson.

– Han har hjulpet meg så mye.

Men både blant fagfolk og mannen i gata er det store kunnskapshull når det gjelder endometriose. Bragstad er klar i sin tale:

– Det snakkes så lite om. Man blir ikke trodd i samfunnet. Kvinner blir sett på som overdramatiske. Det må forskes mer på kvinner, det er tydelig et skrikende behov etter mer kunnskap. Jeg har fått et nytt liv, men skulle ønske jeg visste om endometriose tidligere, slik at jeg hadde sluppet å gå med så mye smerter, sier hun.

Et av bildene fra utstillingen hun har kalt «Lazy». Foto: Privat

Muligheten til å få barn blir ødelagt

Bragstad gir en stor takk til tidligere gynekolog Ernst Faber-Swensson, som har hjulpet henne med oppgaven.

– Jeg er imponert over at hun bruker sin historie til å rette fokus på en tilstand som er uhyre vanlig blant kvinner i hele verden. Jo mer det fokuseres på jo bedre er det, sier Faber-Swensson til KRSby.

Ernst Faber-Swensson er nå pensjonert, men er en kjent tidligere gynekolog i Kristiansand. Foto: Arkiv Klækken, Birgitte

Han stiller seg helt bak det Bragstad sier om den manglende kunnskapen om endometriose, både blant fagfolk og mannen i gata.

– Som gynekolog kom jeg i kontakt med kvinner med sykdommen i forbindelse med at de ikke kunne bli gravide. Noe av det tristeste var når jeg måtte gi beskjed om at underlivet er så ødelagt at vi ikke kan hjelpe dem med å få barn.

– Hva kan gjøres for å fange opp sykdommen tidligere?

– Unge jenter må bli tatt på alvor når de kommer til helsesøster eller lege med sterke menstruasjonssmerter, og bli henvist til gynekolog og eventuelt også til kikkhullsundersøkelse. Jeg verker for at det blir mer fokus på at menstruasjonssmerter kan være noe mer. Hvis det er grunnen til fritak for gym, så kan det ligge noe mer der, sier han.