Det viser en amerikansk studie av helsedata fra nesten 80.000 kvinner, publisert i det medisinske tidsskriftet Human Reproduction torsdag. Forskere har sett på data samlet inn fra kvinner som var i alderen fra 25 til 42 år da de ble med i studien i 1989, og som er fulgt opp siden gjennom US Nurses’ Health Study II. Kvinnenes BMI, vektutvikling, trenings- og røykevaner er sammenholdt med når de kom i overgangsalder, definert som når menstruasjon forsvant.

Sammenlignet med normalvektige kvinner, med BMI mellom 18,5 og 22,4, hadde kvinner med BMI under 18,5 ved 35-årsalder en 59 prosent høyere risiko for tidlig overgangsalder. Kvinner med samme undervekt i tenårene hadde en 30 prosent høyere risiko for å komme i overgangsalderen tidlig. Enda tynnere tenåringsjenter, med BMI under 17,5, hadde 50 prosent større risiko enn normalvektige for å miste mensen tidlig.

– Undervektige kvinner burde kanskje vurdere å diskutere de potensielle konsekvensene av disse funnene med sine leger, sier prosjektleder og doktor Kathleen Szegda ved University of Massachusetts i USA.

Overgangsalder medfører økt risiko for blant annet hjertekarsykdom og beinskjørhet, i tillegg til at man blir infertil.

Varsku

Gynekolog Liv Bente Romundstad ved Spiren fertilitetsklinikk mener det mest betydningsfulle funnet i undersøkelsen er sammenhengen mellom undervektighet og en risiko for tidlig overgangsalder.

– Uansett om man har lav fødselsvekt, en genetisk predisposisjon for å være tynn, eller om man strever etter å nå et unaturlig magert ideal er det viktig å være klar over risikoen. Vi trenger en økt bevissthet rundt hvor viktig det er å få testet fertiliteten sin og kartlegge om man er i risikogruppa, særlig hvis man planlegger å få barn, sier Romundstad.

Hun mener for øvrig at alle kvinner burde sjekke fertiliteten før de er 30 år. Plutselig kan det være for sent.

– Vi treffer mange som ventet for lenge. Når man mister menstruasjonen, har det vært et tidsvindu i forkant på opptil flere år der man ikke har vært fertil. Det er veldig lite kjent, sier hun.

Kroppsideal

Forskerne fant også en mindre sammenheng mellom tidlig overgangsalder og gjentatt slanking i alderen 18 til 30 år, definert som vekttap på over 9 kilo tre eller flere ganger. Det blir konkludert med at den absolutt største risikoen for tidlig overgangsalder ble funnet hos dem som både var undervektige i tenårene og bedrev jojoslanking i årene etterpå.

Lege Kari Løvendahl Mogstad har skrevet boka «Kroppsklemma» og påpeker at det er velkjent at det ikke er bra å være overvektig, men viktig å få fram mulige følger også av det motsatte.

– Det er mange som stadig er på dietter og strever etter «drømmekroppen», ikke minst blant unge. En studie fra Oslo fra 2012, viste at 15 prosent av jentene var undervektige. Når man ser hva dette ifølge denne studien kan gi av konsekvenser, er det et signal om at dagens skjønnhetsidealer er på ville veier, sier hun.

– Det er også utbredt blant velvoksne kvinner å drive med slanking og stadige slankekurer, og det er interessant om det kan gjøres flere studier på om det å gå ned i vekt gang etter gang gir tidligere menopause, sier Mogstad.

MENINGSSTOFF: Nå skal vaginaen glitre