I befolkningen for øvrig har 23 prosent prøvd cannabis, mens 5 prosent har brukt det de siste 12 månedene. I aldersgruppen 16–24 år har 14 prosent brukt cannabis det siste året, mens 26 prosent har prøvd det, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Blant personer mellom 25 og 44 år har 31 prosent prøvd cannabis, mens bare 5 prosent har brukt stoffet det siste året.

Cannabis, som er det vanligste ulovlige rusmiddelet i Norge, er mest utbredt blant menn. 19 prosent av unge menn har brukt stoffet det siste året, mens for kvinner mellom 16 og 24 år er andelen nede på 10 prosent.