Det siste tallet er fra juni i år og er 6.000 høyere enn i samme måned for sju år siden, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det er blitt gjort dypdykk i denne problematikken før og gjort interessante funn. Mellom 60 og 70 prosent av de unge uføre skal ha uførestønad. Mellom 30 til 40 prosent hadde ikke trengt å være uføre hvis man hadde tatt grep på et tidligere tidspunkt, sier Truls Nordahl, som er direktør i Nav Rogaland.

Følg trd.by på Facebook

– Den typiske historien handler om psykiske lidelser. Om noe som har pågått siden barne- eller ungdomsskolen og har utviklet seg. Det er for sent når de kommer til oss, sier Nordahl. Han kaller utviklingen et samfunnsproblem og ønsker seg større ressurser til forebyggende tiltak.

Nordahl mener det må en samlet innsats til – der både Nav, kommunene og fylkeskommunene deltar – for få til en bedre oppfølging av dem som utvikler problemer tidlig.

– I dag er min bekymring at vi bruker veldig mye ressurser på å forsøke å reparere. At antallet og andelen øker er en indikator på at det vi gjør i dag, ikke er godt nok, sier Nordahl.

«Jeg er et av de menneskene mange ser på som Nav-snyltere»