Hun mener man altfor lenge har sittet stille og sett på at arbeidsavklaringspenger (AAP) er en sikker vei ut av arbeidslivet, skriver Dagsavisen. Nå vil Lund fjerne hele ordningen for alle under 30.

Følg trd.by på Facebook

– Selvsagt finnes det unge som er syke og ikke skal jobbe, men disse må få andre ytelser. Veldig mange mangler først og fremst en opplevelse av mestring eller kompetanse. For disse må vi lage en reform som gjør veien til opplæring eller arbeidspraksis veldig kort.

6 ekspertråd til deg som er nyutdannet og arbeidsledig

Hun vil gi Nav mulighet til å tilby arbeidsrettede tiltak til unge uten erfaring, uten at det kreves en diagnose. Hun vil la unge som er i ferd med å droppe ut av skolen, velge opplæring i bedrift rett fra ungdomsskolen. I tillegg ønsker hun en støtteordning for å bidra til opplæring eller arbeidspraksis, at det tas utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft og at det gis opplæring i spesifikke arbeidsoppgaver.

– Det skjer mirakler når folk kommer ut på en vanlig arbeidsplass som er klar for å ta imot dem. Vi har eksempler på at folk med sosial angst er blant de beste vekterne på Gardermoen. Ofte handler det om å komme seg over en terskel, sier NHO-sjefen.

Liv Hege (23): «Jeg er et av de menneskene mange ser på som Nav-snyltere»