Tirsdag banket Stortinget gjennom den mye omtalte sukkeravgiften, tross sterke protester fra bransjen. Men det er ikke sikkert at siste ord er sagt om den omstridte avgiftsøkningen.

– Det er for tidlig å si hva vi kommer til å gjøre videre. Men vi mener dette er en økning som er i strid med EØS-avtalen og er oppgitt over at norske myndigheter gjør dette med viten og vilje, sier kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli i Orkla til NTB.

Mener du sterkt om noe? Sjekk ut dette: Trd.by søker unge, engasjerte stemmer!

– Norge øker her avgiften med 83 prosent. Da skal det per definisjon meldes til Brussel før en ny avgift, som det da her i praksis vil være snakk om, iverksettes, mener han.

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien, som blir rammet av avgiftsøkningen, mener den truer norske arbeidsplasser og vil føre til kraftig økt grensehandel.

Juridisk vurdering

Avgiften vil i 2018 gi statskassen omkring to milliarder kroner i inntekter og er en del av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.

Orkla støtter seg på en juridisk vurdering av den økte avgiften på sjokolade og sukker foretatt av advokat Olav Kolstad. Hans konklusjon er at avgiften i seg selv er konkurransevridende, og at økningen på 83 prosent ikke kan iverksettes uten å føre til brudd på EØS-avtalens regler om statsstøtte.

Økningen er så stor at endringen anses som ny støtte til konkurrerende produkter som ikke får avgift, og derfor meldepliktig til ESA før eventuell godkjennelse i Stortinget og gjennomføring fra 1. januar 2018, mener Kolstad.

– Vi er oppgitt over at man ikke ser at dette er i strid med EØS-avtalen og trumfer det gjennom. Dette blir litt som å bygge et hus uten byggemelding, sier Mageli.

– Ikke statsstøtte

Finansdepartementet har imidlertid vurdert det slik at sjokolade- og sukkervareavgiften ikke er statsstøtte.

– I budsjettenigheten i Stortinget er det heller ikke snakk om å endre avgiftens virkeområde. Derfor kunne avgiftsøkningen i budsjettenigheten ikke anses å stride med EØS-avtalen, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) til NTB.

– Avgiften på sjokolade- og sukkervarer har eksistert siden 1922 og er vedtatt av Stortinget hvert år siden. Den er primært begrunnet med å skaffe inntekter til fellesskapet. Avgiften ble ikke endret ved inngåelse av EØS-avtalen, og ESA har ikke tatt opp saken siden avtalen ble inngått i 1994, fremholder han.

Kan klages inn

Næsje viser til at det etter Grunnloven ligger inn under Stortinget å vedta avgiften i forbindelse med de årlige budsjettene.

– Økninger i avgiften på eksisterende avgiftsgrunnlag har aldri tidligere blitt notifisert til ESA. Departementets vurdering er fortsatt at endringen i budsjettenigheten ikke er å anse som statsstøtte, konstaterer han.

EØS-avtalens tilsynsorgan ESA har ikke vurdert denne konkrete saken. Tilsynet kan derfor foreløpig ikke si om avgiftsøkningen er konkurransevridende og dermed å betrakte som statsstøtte eller ikke.

Konkurransedirektør Gjermund Mathisen viser til at ESA kan ta opp saker på eget initiativ, men at tilsynet normalt ikke gjør det.

– Vi ser an om vi får noen klager. Hvis vi får det, vil vi behandle dem på vanlig måte, sier han til NTB.