Pakker, konvolutter og brev er byttet ut med studenter og eksamensnerver.

Norges største eksamenslokale, NTNUs «eksamensfabrikk», hadde sin offisielle åpning fredag morgen. 63 bioingeniører fikk æren av å åpne eksamensballet, med lykkeønskninger fra rektor Gunnar Bovim.

- Går det dårlig i dag, får dere skylde på at dere ble distrahert av rektor, sa Bovim fra scenen før han offisielt erklærte lokalet for åpnet.

«Gi jernet!» var beskjeden fra rektor Bovim til studentene, før offisiell snorklipping og åpning. Foto: Helene Mariussen

NTNU har fått bygget om deler den gamle postterminalen, slik at tomrommet under ombyggingen av Trondheim Spektrum fylles. Det digre lokalet på Sluppen blir fra nå av permanente eksamenslokaler.

Enn så lenge er de fleste av pultene på Sluppen tomme. I løpet av slutten av november og nesten frem til jul skal tusenvis av studenter ha eksamen her. Foto: Helene Mariussen

- Hva om strømmen går?

Det tenkte rektor Bovim selv da han våknet denne morgenen.

Det har også de prosjektansvarlige tenkt grundig gjennom, både når det gjelder sikker gjennomføring av eksamen, potensielle hendelser og roller - og juks. Når det hele skal være digitalt, er det mye som må på plass.

Rektor Gunnar Bovim fikk omvisning i det nye permanente eksamenslokalet, av prosjektleder Øyvind Hauge, faggruppeleder for eksamenskontoret Siri Brunvoll og avdelingsleder for studieadministrasjon, Anniken Løe. Foto: Helene Mariussen

- Det vil selvfølgelig alltid være mulig å notere «jukselapper» på låret, for så å ta en tur på do for å lese. Vi er rimelig sikre på at vi har fått begrenset så mye som mulig, med leverandører av ulike sikkerhetsfunksjoner. Vi har også plagieringskontroll, som ikke er mulig med eksamen på papir, forklarer prosjektleder Øyvind Hauge.

I et eget rom i bygget er det hele 15 000 meter med kablet nett.

Med 15 000 meter kablet nett skal NTNU sørge for at digital eksamen skal gå riktig for seg. Foto: Helene Mariussen

2800 eksamener på én dag

28. november blir den virkelige ilddåpen. Da fylles den gamle Postterminalen med rundt 1400 studenter, som skal avlevere eksamen digitalt - til samme tid.

Allerede i mai ble det gjennomført en test av lokalet, der omtrent 1000 eksamener ble tatt på Sluppen.

Fra 28. november og frem til 21. desember kommer opptil 2800 studenter til å ha eksamen i lokalene på Sluppen. Foto: Helene Mariussen

- Vi skal ha to skift, slik at 2800 studenter kan ha eksamen her i løpet av én dag i hovedperioden. Resten av studentene er spredt rundt i andre lokaler, forklarer Siri Brunvoll, faggruppeleder for eksamenskontoret ved NTNU.

Brunvoll tar i dag, sammen med avdelingsleder for studieadministrasjon Anniken Løe, over driften av det nye eksamenslokalet.

Med et Trondheim Spektrum under ombygging, har det vært et stort behov for et egnet lokale.

NTNU har tatt over store deler av den gamle Postterminalen. Og her skal de bli - året rundt. Foto: Helene Mariussen

Digital eksamen kan endre vurderingspraksis

Prosjektleder Øyvind Hauge trekker spesielt frem tre viktige aspekt ved den nå stadig mer digitale eksamensgjennomføringen.

- Det viktigste er å en undervisning- og arbeidsnær eksamensform. For det andre åpner et permanent eksamenslokale opp for at vi kan ha vurderinger fortløpende gjennom året. Det tredje har vært å ha et egnet lokale for dette, som vi nå har fått på plass.

Rektor Gunnar Bovim og prosjektleder Øyvind Hauge. Begge håper og mener at det nye lokalet på sluppen vil åpne opp for helt nye muligheter for løpende vurderinger av NTNU-studentene. Foto: Helene Mariussen

Hauge forklarer at det i løpet av en to-årsperiode har vært en økning av digitale skriftlige eksamener, fra 3 prosent til 30 prosent.

Med et permanent lokale, rustet for digital eksamen, mener rektor Gunnar Bovim at hele studieløpet kan endres.

- Med et digitalt studieløp, lokale og eksamen, åpner vi opp for å ha evalueringer underveis. Jeg håper at kursene kan begynne her, der vi kan få en oversikt over hva studentene trenger å lære, og hva de ikke trenger. Det tar tid å legge om, det er mye formalia og vi må snu hodet. Men med dette lokalet på plass, kan vi begynne.