Blant kvinnelige studenter er juks mindre vanlig. Bare seks prosent innrømmer eksamensjuks, skriver nettavisen.

Når det gjelder alder, er det gruppen på 23 til 25 år som skiller seg mest ut: her innrømmer hele 17 prosent at de har jukset på eksamen.

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 23. oktober til 7. november 2023 ved hjelp av et web-spørreskjema som et landsrepresentativt utvalg på 1000 studenter ved norske universiteter og høgskoler har svart på.

Feilmarginen varierer fra 1,9 til 3,1 prosentpoeng.