– Selv en god stund etter semesterstart ser vi at mange studenter fremdeles står i boligkø. Det er helt tydelig at vi trenger å bygge flere studentboliger for å sikre at alle har fått plass til studiestart. I verste fall står noen av disse studentene uten bolig nå, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon.

En kartlegging organisasjonen har gjort, viser at 4.431 studenter sto i boligkø hos studentsamskipnadene 1. september. Det er likevel langt færre enn 1. september 2019, da 5.358 studenter sto i boligkø.