– Det er fortsatt en betydelig andel studenter som ønsker å bo i våre studentboliger, men som dessverre står på venteliste. Vi har tildelt langt flere boliger i år sammenlignet med i fjor, men behovet er fortsatt stort, sier styreleder Audhild Kvam i Samskipnadsrådet i en pressemelding.

Den varslede studentbolig-krisen fortsetter å utfolde seg, heter det videre i meldingen.

– Vi forventer at tiltakene vi har etterlyst i årevis, prioriteres av politikerne. Reguleringsprosessene må effektiviseres i kommunene, tilskuddene må økes av regjeringen, og samskipnadene må bygge, sier leder Oline Sæther i Norsk Studentorganisasjon.

Leder Oline Sæther i Norsk studentorganisasjon forventer at tiltakene de har etterlyst i årevis, prioriteres av politikerne. Blant disse er at reguleringsprosessene effektiviseres i kommunene. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Gjør ekstra tiltak

Flere kommuner og samskipnader gjør samtidig ekstra tiltak for å bistå studentene som trenger et midlertidig bosted i forbindelse med studiestart. Det gjelder blant annet hotellavtaler og midlertidige sovesaler.

– Vi håper samskipnadene, kommunene og næringslivet vil gå i dialog for å se om det er flere muligheter. Alle bidrag som kan være med på å gi disse studentene en god studiestart, er svært ønskelige, sier Kvam.

Køer flere steder i landet

Studentboligkøene rundt omkring i landet er som følger per 15. august (antall tildelte studentboliger i parentes):

* Norges arktiske studensamskipnad: 1158 (1724)

* Nord studensamskipnad: 130 (830)

* Studentsamskipnaden Innlandet: 131 (992)

* Studentsamskipnaden i Indre Finnmark: 2 (22)

* Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim*: 1303 (2508)

* Studentsamskipnaden i Stavanger: 572 (569)

* Studentsamskipnaden i Agder: 318 (914)

* Studentsamskipnaden i Molde: 18 (203)

* Studentsamskipnaden i Oslo: 3323 (6230)

* Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge: 286 (1103)

* Studentsamskipnaden i Volda: 0 (399)

*Studentsamskipnaden i Østfold: 0 (885)

* Studentsamskipnaden i Ås: 390 (643)

* Studentsamskipnaden på Vestlandet: 2870 (3439)

* Studentboliger i Trondheim (Sit) opererer ikke med venteliste, men interessentliste