Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. juli være 2,52 prosent for tre års bindingstid, 2,77 for fem år og 3,17 for ti år. Treårsrenten går litt opp, mens fem- og tiårsrenten går minimalt ned.

Treårsrenten øker med 0,059 prosentpoeng, mens fem- og tiårsrenten går ned med henholdsvis 0,019 og 0,068 prosentpoeng sammenliknet med i dag.

Binde eller ikke?

- Om man skal binde renten eller ikke, er et valg den enkelte må ta. Hvis du er i en livssituasjon der økonomisk forutsigbarhet er viktig, kan det å binde renten være trygt, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

Om det lønner seg å binde renten eller ikke, vet man ikke før bindingsperioden er over. Lånekassen har sett på fastrenteavtalene som løper ut:

  • De som hadde bundet renten for tre år på 1,5 prosent fra 1. september 2016, har i gjennomsnitt hatt 0,5 prosentpoeng lavere rente enn den flytende i perioden. Disse kundene har dermed spart penger på å ha fast rente.

  • De som hadde bundet renten for fem år på 2,7 prosent fra 1. september 2014, har hatt en rente som i gjennomsnitt lå 0,5 prosentpoeng over den flytende. Disse kundene har tapt på å ha fast rente.

  • De som i 2009 bandt renten på 5 prosent for ti år fra 1. september 2009, har i gjennomsnitt hatt 2,5 prosentpoeng høyere rente enn den flytende renten i samme periode. Disse kundene har tapt på å ha fast rente.

Slik søker du om fast rente

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. juli, kan gjøre det i perioden 10.–17. juni. De søker om fast rente på Dine sider på lanekassen.no. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, får automatisk flytende rente.

640 300 av tilbakebetalerne i Lånekassen har flytende rente på studielånet sitt, og 49 000 har fast rente.