Den totale stigningen i antall aborter fra 2022 til 2023 har vært på 6,7 prosent. Tallene fra Abortregisteret ble presentert hos FHI.

Tallene har økt etter korona, men nå er det en reell økning i antallet for første gang på flere år.

– Trenden med nedgangen i svangerskapsavbrudd som vi har sett siden 2008 har nå snudd, og vi ser en reell oppgang ut over normaliseringen etter korona, fastslår overlege Mette Løkeland-Stai hos Abortregisteret.

Antallet aborter for kvinner i aldersgruppen 15–49 år ligger nå på 10,4 per 1000 kvinner. Åtte av ti aborter ble utført før uke ni, og de aller fleste ble utført ved hjelp av medikamenter.

Finnmark har høyest antall aborter i aldersgruppen 15–49 år med 16,1 for hver 1000. kvinne, Oslo ligger som nummer tre med 12,6. Nederst på lista ligger Rogaland med 7,8.