Aldersgruppen 15–19 år har gått fra å være aldersgruppen med høyest antall nemndaborter i 1979 til den med lavest antall i 2021, viser en ny gjennomgang publisert i Tidsskriftet Den norske legeforening.

Også i aldersgruppen 20–24 år har det vært et lignende fall. Det var blant kvinner i alderen 30–34 år at det var flest senaborter i 2021, etterfulgt av aldersgruppene 25–29 år og 35–39 år.

Nedgangen i senaborter følger nedgang i de generelle aborttallene. Dette kan ifølge rapporten skyldes målrettede tiltak mot yngre kvinner, som rett til subsidiert prevensjon og fra 2014 langtidsvirkende prevensjon.

I dag er de fleste begjæringer om abort etter uke 12 bakgrunn i påviste fosteravvik hos gravide i aldersgruppen 30–34 år. Av disse begjæringene er det svært få som avslås i nemnd. Innvilgelsesprosenten var 97,3 prosent i 2022. Av de 164 begjæringene for abort etter uke 18 fremmet i 2022 var det ni som fikk endelig avslag i klagenemnda