– Vi i NSF Student er veldig tydelige på at studenter som brukes som arbeidskraft i praksis, er helt uholdbart. Det er ikke arbeidsplassen sitt behov for mangel på bemanning som skal vektlegges, men studentens læringsmål, forteller leder for NSF Student, Thea Martine Olsen.

Feil bruk av studenter

Læringsmålene studentene skal gjennom står i studieplanen. Olsen forteller om en gråsone, fordi flere av læringsmålene tilsvarer jobbing.

– Studentene er der for å lære og å få veiledning. Det er akkurat her problemet er, for det som skal læres er jo jobbing. Så det er en liten gråsone. Men hvis du med hensikt blir plassert på grunn av plassmangel, så er det ikke innafor, sier Olsen til Krsby.

Dette vil også gå utover veiledningen studenten får.

– Praksiser hvor man blir benyttet som arbeidskraft, kan tyde på manglende veiledning. Hvis det er så lav bemanning, har man ikke tid til å veilede studentene.

Videre forteller Olsen at hun har full forståelse for at kommunen, som er presset på bemanning, har et behov for å dekke arbeidsbelastningen.

– Men det er likevel feil å bruke studentene til det.

Det Norsk Sykepleierforbund hører mest om når det gjelder praksis, er studenter som ikke får riktig saksgang hvis de ikke har bestått praksis.

Studenter undervurderer sin egen makt

I hjemmesykepleien skal en sykepleier dra rundt med studentene, for å veilede og bekrefte. En av studentene vi har intervjuet, fortalte at det flere ganger oppsto situasjoner hvor hun tok på seg å kjøre rundt til brukere alene for å bli ferdig med dagens gjøremål.

– Du har per definisjon ikke lov å gjøre sykepleieroppgaver alene, med mindre sykepleieren har gått god for at du har lært det du skal. Som student så mener vi at man skal kunne nekte å ta på seg oppgaver man ikke føler seg komfortabel med. Da skal man kunne si nei.

– For studenter kan det nok oppleves som vanskelig å si nei til arbeidsoppgaver, slik som en av studentene fortalte. Hva gjør man da?

– Ja, for hvis man stryker i praksis står man helt uten rettssikkerhet, og må ta opp igjen hele året. Så man er avhengig av å være på godsiden med avdelingen man er på. Mange har også en ansvarsfølelse til pasientene, og mange strekker seg jo lenger enn de burde. Det er vanskelig å vite hvor grensen går.

Olsen har et inntrykk av at studenter undervurderer sin egen makt i høyere utdanning.

– De tror de må ta til takke med det de får, men det er absolutt viktig for studenten å melde fra til skolen. Det trenger ikke bli gjort på en fiendtlig måte, men bare vær kritisk til det læringsformålet man skal lære.