Sæther, som er leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), vil ha på plass et nasjonalt regelverk for fusk.

– Realiteten er i dag at vi ikke har en definisjon av fusk som skiller på alvorlighetsgrad, og er tydelig på hvilken straff som skal gis til studenter gitt denne alvorlighetsgraden, sier hun til Dagsavisen.

Hun sier mangelen på et godt, nasjonalt regelverk har gitt institusjonene stort rom for egne tolkninger som gjør at vi har ulike regelverk på ulike institusjoner.

– Studentene blir nærmest rettsløse, og det gir ingen sikkerhet for likebehandling på tvers av institusjoner.

Når studenter tas i fusk, kan de få eksamen annullert og i noen tilfeller bli utestengt fra utdannelsen i ett eller to semester.

I forslag til ny universitets- og høyskolelov foreslår regjeringen å øke strafferammen på fusk til inntil to år, noe NSO er svært kritisk til.

– Reaksjoner må komme basert på om det var med vilje at man jukset, eller om det var slurv og et dårlig stykke arbeid, sier studentlederen.