Strykprosenten blant de 748 lærerstudentene på trinn 1–7 og 5–10 som avla hver sin nasjonal deleksamen i matematikk denne høsten, var på 29,3 og 23, melder Khrono.

Totalt var det 208 studenter, altså 27,8 prosent, som strøk. Det er en betydelig nedgang fra året før da det var 40,6 prosent stryk for trinn 1–7 studentene og 37,8 prosent stryk for trinn 5–10 studentene.

Direktør Kristin Vinje i Nokut, som har ansvar for at tre ulike studentgrupper testes i nasjonale deleksamener på universiteter og høgskoler, er fornøyd med at strykprosenten har gått ned. Hun sier at selv om resultatene er bedre enn før, er det likevel bekymringsfullt at resultatene varierer såpass mye.

Ved Oslo Met strøk 35,7 prosent av grunnskolelærerstudentene på trinn 1-7, mens på trinn 5–10 strøk 20,3 prosent.

Høyest strykprosent er på Nord universitet, trinn 1–7. Der var det bare 18 studenter som avla eksamen, og 10 av dem strøk. Det gir en strykprosent på 55,6.