Ifølge Youtube selv, også omtalt av tek.no, skal det nå rulles ut en enorm mengde alfakrøller.

Nå skal nemlig alle Youtube-kontoer ha en «@» foran kanalnavnet, en praksis som du sikkert kjenner igjen fra andre sosiale medier.

Hvorfor?

Ifølge Youtube skal endringen gjøre det enklere å tagge kontoer i kommentarer, videobeskrivelser og i «shorts».

Også URL-en vil endres til å inkludere det nye navnet, slik at det blir youtube.com/@kontonavn.

Tek.no skriver at Youtube gradvis vil rulle ut muligheten til å velge ditt eget kanalnavn inkludert alfakrøll, på nytt. De mest populære kontoene vil få valget først!