Hei kjære bilfører, syklist og fotgjenger, dette er en melding til dere alle:

Jeg er jevnlig ute på farten her i Trondheim by, og ser og observerer trafikkbildet. Og det jeg ser, både gleder meg og skremmer meg. For det er mange som følger trafikkbildet og regler. Men langt på nær alle, som de som trykker gassen helt ned ved fotgjengerfelt til fotgjengere som bare går rett ut i veien og syklister som tramper i vei. Jeg har en bønn til dere:

Vær rause i trafikken og følg reglene!

Ingen har lyst til å bli skadd eller miste livet i trafikkulykke, og INGEN burde ha lyst til å bli skyldige i det samme. Kan alle sammen vise mer hensyn og tenke mindre på seg selv, vær så snill? Jeg går ofte med hjertet i halsen her oppe på Tiller, da lysreguleringen i enkelte kryss ikke tar hensyn til råkjøring og myke trafikkanter.

Fredrik Trøan Johansen har én bønn: Vær rause i trafikken og følg reglene. Foto: Privat

Jeg har en høne å plukke med Statens vegvesen når det kommer til lysreguleringen av Shell-krysset og Uno-X-krysset oppe på Tiller. For når det er grønt til både fotgjengere og råkjørerende bilførere, så er det med hjertet i halsen man krysser der. For de fleste bilførerne gir enten blanke eller får ikke med seg at det er grønt, også for fotgjengere... Sukk.

Derfor, inntil Vegvesenet og kommunen fatter hintet, så oppfordrer jeg alle som ferdes i trafikken om å være rause med hverandre, vise hensyn og slippe hverandre forbi. Du vil ikke være den som blir påkjørt eller den sender noen i hasteambulanse til akutten på St. Olavs hospital!