Siden 1930-tallet har sæddonasjon vært lovlig i Norge. Nå diskuteres det om vi skal tillate eggdonasjon – og det er på høy tid!

Ny kunnskap og teknologi gir ufrivillig barnløse hjelp til befruktning på mange ulike måter. I Norge er mellom 3 og 4 prosent av alle nyfødte blitt til ved hjelp av assistert befruktning, og etterspørselen øker. Hvorfor et par trenger assistert befruktning varierer, men de har til felles at de sterkt ønsker et barn. Skal vi virkelig nekte dem å få barn bare fordi det er kvinnen som er infertil?

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

Vi burde likestille sæd- og eggdonasjon. Det skal ikke være slik at om mannen er infertil, så tilbyr vi hjelp, mens kvinnene ikke kan få det. Om vi tillater eggdonasjon vil flere par kunne få barn. Teknologien er dessuten kommet så langt at inngrepet er forbundet med lav risiko. I tillegg går teknologien stadig fremover, så inngrepet vil bli enda tryggere i fremtiden.

Flere av våre naboland tilbyr eggdonasjon. Mange norske kvinner drar derfor til utlandet for å få satt inn befruktede donoregg. For å øke sjansen for en vellykket graviditet, settes det inn flere befruktede egg. Dette fører ofte til store komplikasjoner for kvinnene. Vi skal vanligvis ikke la andre lands lovverk påvirke vårt eget, men når det handler om kvinnenes helse, bør vi vurdere nytten av å tilby et bedre og mer sikkert tilbud her hjemme.

LESERINNLEGG: Radino (18): - Fjerning av «dusteforbud» gjør livet til nordmenn lettere

Unge Høyre mener at alle ufrivillig barnløse par skal få en mulighet til å få barn. I og med at vi allerede tillater ikke-anonym sæddonasjon bør vi også tillate ikke-anonym eggdonasjon. Det skal ikke ha noe å si hvem i paret som er infertil, om du er enslig mor eller er homofil; vil du ha barn og trenger eggdonasjon, skal du kunne få den hjelpen.

Mange par ønsker sterkt et barn, men kan av ulike grunner ikke få det på naturlig måte. I dag finnes hjelp, og det er på tide å likestille egg- og sæddonasjon. Det skal ikke ha noe å si hvem som er infertil; de som ønsker hjelp til å bli gravid skal få det!

LESERINNLEGG: - Når jeg prøver så hardt jeg kan, men det bare ikke er bra nok