Redd Barna arrangerer onsdag temamøte om hvordan du kan bidra til en bedre hverdag for enslige mindreårige asylsøkere i Trondheim. Facebook-eventet har nesten 230 stykker på delta, og over 1200 på interessert.

Følg trd.by på Facebook

- Det har vært en overveldende respons. Vi har aldri hatt så mange interesserte på et arrangement før, så det er tydelig at vi har truffet en nerve. Vi har ikke gjort noe for å markedsføre annet enn med Facebook-eventet, sier Inger Elisabeth Einan, regionleder i Redd Barna Region Midt.

Samarbeid med kommunen

Redd Barna skal prate om hvordan de jobber for barn, generelt om enslige mindreårige og deres rettigheter. Trondheim kommune skal snakke om hvordan situasjonen er i Trondheim.

- I Trondheim er det nå 113 enslige mindreårige asylsøkere, og vi forventer opptil 260 i løpet av året. De har kommet alene, og er i alderen 7-18 år, sier Einan.

I sommer skal kommunen arrangere et sommerkurs for enslige mindreårige på fire uker. Kurset skal omhandle språk, men også å bli kjent med byen.

- Vi har blitt forespurt om vi kan stille med frivillige, slik at vi er med på opplæringen og ulike aktiviteter. Dette vil vi forteller mer om på kurset i morgen, sier hun.

Trondheimsjenta Emilie (20) vil bruke livet sitt på å hjelpe flyktninger.

Trenger mange frivillige

I tillegg vil de fra høsten av ha et samarbeid med Trondheim kommune, der planen er at de skal samarbeide ukentlig i forhold til barna. Da vil de gjerne ha flere frivillige som kan være støttepersoner, både i norskundervisning og for å sørge for at de kommer seg i aktivitet.

- Det finnes så mange tilbud allerede, så vi blir mer som fasilitatorer som rett og slett skal være til stede, forteller regionlederen.

Klovnen Katja skal reise til Hellas for å hjelpe flyktninger.

Tidligere i dag var det pressekonferanse, der regjeringen sier at de opprettholder forslaget som innebærer at enslige mindreårige asylsøkere i all hovedsak kun vil få midlertidig oppholdstillatelse i Norge, skriver NTB.

- Det er vist at det bare blir dårligere og dårligere vilkår for barn på flukt. Vi vil også ha frivillige som kan jobbe politisk, og selvfølgelig rekruttere til alle mulige aktiviteter, sier hun.