- Tallene på andelen som velger langtidsvirkende prevensjon er sterkt økende. Andelen som velger såkalt langstidsvirkende prevensjon har økt fra 15 prosent til 22 prosent de siste fem årene, sier kommunikasjonssjef Frode Nakkim i Bayer AS, som er blant de største selskapene i Norge innenfor legemiddelindustrien.

Siden 2013 har bruken av langtidsvirkende prevensjon i Trøndelag ifølge Nakkim økt fra tre til 29 prosent for gruppen under 20 år. I alderen mellom 20-24 år har økningen vært fra åtte til 26 prosent, og fra 18 til 27 prosent sammenlagt for alle aldersgrupper.

På landsbasis har den økt fra 15 til 22 prosent for alle aldersgrupper. I 2015 ble spiral og p-stav inkludert i subsidieringsordningen, som resulterte i billigere langtidsvirkende prevensjon.

Færre aborter

Samtidig synker tallene for aborter - både på landsbasis og i Trøndelag.

- Det er en klar sammenheng mellom antall aborter og at flere velger langstidsvirkende prevensjonsmidler. Utslagene er størst i de yngste aldersgruppene, med en halvering av antall aborter hos de under 24 år, samtidig som bruken av langtidsprevensjon økte med 23 prosent blant de yngste, sier Nakkim.

Det samme kommer frem i en rapport fra Folkehelseinstituttet, som bekrefter at aborttallene har vært historisk lave de siste årene.

Han forteller videre at fire av ti av de som tar abort sier at de har brukt prevensjon da de ble gravide, og i all hovedsak p-piller.

- Da er det klart at flere ønsker å velge et sikrere alternativ. Langtidsvirkende prevensjon er tjue ganger sikrere enn korttidsvirkende, sier han.

Frode Nakkim jobber som kommunikasjonssjef i Bayer AS og ser en klar endring i unge kvinners prevensjonsvaner. Foto: Privat

Stor forskjell

- Langtidsvirkende prevensjonsmidler, som spiral og p-stav, blir satt inn en gang og har effekt over flere år. Dette er en fordel i forhold til p-piller som må brukes daglig for å ha en sikker effekt, sier seniorrådgiver Solveig Sakshaug hos Folkehelseinstituttet.

Hun forteller at langtidsvirkende prevensjonsmidler er egnet for kvinner som ikke planlegger en graviditet i nær fremtid. Hun sier også at salg av nødprevensjon har gått ned de siste årene.

Det har vært en klar økning i salget av p-staver og hormonspiral de siste årene. Foto: Folkehelseinstituttet

Korttidsvirkende i mindre grad

Nakkim tror at en av grunnene til at flere velger å sette inn hormonspiral og p-stav er at jordmødre nå også kan sette det inn. Også helsestasjoner og fastlegen kan sette inn spiral og p-stav.

- Teknologisk uvkling og innovasjon har gjort at langstidsvirkende prevensjon gir mindre bivirkninger og er sikrere enn korttidsvirkende. Jeg tror ikke at p-piller og annen korttidsvirkende prevensjon kommer til å forsvinne, men at det vil bli brukt i mindre grad enn nå, avslutter Nakkim.