Økningen av sykefravær er stigende for den yngre generasjonen, og det er blitt svært vanlig i Norge, men også resten av Europa, skriver forskning.no.

Følg trd.by på Facebook!

Line Krane, doktorgradsstipendiat ved Det helsevitenskapelige fakultet på UiT påpeker at helse- og omsorgssektoren har det største sykefraværet, og hun har funnet ut at de mellom 20-29 år økte fra 10,6 prosent i 2004 til 14,7 prosent i 2008.

– Dette er en stor økning, konstaterer hun.

- Mer press på unge

Det er ikke de unge som har mest fravær, det er de eldste. Men de unge har derimot mest sykefravær.

– Jeg synes det er veldig moralistisk å si at de yngre har blitt latere for jeg tror de yngre i dag har mer press på seg. Jeg synes vi i stedet for å være moralister, bør se på strukturelle endringer. For sykefravær blant unge er et fenomen som ikke bare gjelder Norge og Danmark, men også flere andre europeiske land, sier Krane.

Muskel- og skjelettlidelser står for 35 prosent av sykefraværet, og psykiske lidelser for 15 prosent.

– Vi vet at unge i dag sliter mer med depresjon enn tidligere. Hvis de føler at de ikke klarer å prestere på jobb, kan det gjøre noe med sykefraværet, sier Krane til forskning.no.

Kvinner er ikke latere enn menn

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det stor variasjon i sykefraværet i ulike yrker, i tillegg til kjønnsforskjeller. I for eksempel omsorgstjenesten er det flere kvinner som jobber, og da også høyere sykefravær. Krane tror ikke kvinner er latere enn menn.

– Her må vi se på hva slags jobb folk er i. Omsorgsyrket, som er et tungt yrke med belastninger både fysisk og psykisk, har mest kvinner. Jeg prøvde å sammenligne menn mot kvinner i studien min, men det var rett og slett for få menn, og ofte har menn i omsorgsyrket mer administrative stillinger.