Hørt om FoMo - Fear of missing out? Eller frykten for å gå glipp av noe, på godt norsk.

Om dette er noe du ofte kjenner på, har du gjerne noen særtrekk som går igjen blant dem som frykter å gå glipp av ting, ifølge amerikanske forskere. Studien er også omtalt av forskning.no.

Forskerne studerte 419 personer i alderen 17 til 47 år. Uavhengig av alder, viste det seg at frykten for å gå glipp av noe, gjerne blir assosiert med ensomhet, dårlig selvtillit og lite selvmedfølelse.

Nettstedet Psychology Today omtalte denne studien først. Funnene betyr altså at de som opplevde FoMo oftere føler seg alene og isolerte, hadde et negativt syn på seg selv, og at de var mindre greie med seg selv.

Men hvordan kan vi bli kvitt FoMo-problemet? Nettstedet lanserer seks måter å håndtere frykten for å gå glipp av noe:

  • Noter hvilke sosiale apper du bruker, hvor ofte du bruker dem og hvor lenge du bruker dem. Ser du et mønster?

  • Still deg spørsmålet: «Hvorfor er jeg på sosiale medier akkurat nå?»

  • Hvilke følelser gir sosiale medier deg? Føler du deg bedre eller dårligere etter å ha scrollet på Instagram?

  • Begrens tiden på sosiale medier, særlig mens du gjør andre ting

  • Prøv å treffe folk ansikt til ansikt og bygg ekte forhold til folk (under pandemien får dette være kohorten)

  • Øv deg jevnlig på selvmedfølelse - det kan du lese mer om på psykiskhelse.no