Det viser en undersøkelse fra Norsk Koronamonitor utført av Opinion.

– I den grad vi har endret matvaner etter koronautbruddet, er saken dessverre slik at vi veldig sannsynlig har endt opp med å spise mindre sunn mat, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

2642 nordmenn er intervjuet om matvaner etter koronautbruddet.

Jo større familie, desto mer usunn mat, ifølge undersøkelsen.

I husholdninger med fire eller flere personer har 25 prosent spist mindre sunn mat, mens 8 prosent har spist sunnere.

Verken utdanningsnivå eller hvor i landet man bor har stort å si.

– Uansett utdanningsnivå, oppgir minst dobbelt så mange dårligere matvaner fremfor bedre, og endringene er aller mest negative for dem med høyest utdanning, sier Askheim.

Alder kan imidlertid ha en viss innvirkning. De yngste har i større grad endret matvanene i negativ retning.

Blant dem under 30 år sier hele 31 prosent at de spiser mindre sunn mat, mens kun 9 prosent er blitt sunnere. Alle aldersgrupper under 60 år oppgir å spise mindre sunn mat nå enn før koronautbruddet.

Blant dem over 60 år sier omtrent like mange at matvanene er heller blitt bedre enn dårligere, og de fleste i denne aldersgruppen oppgir at matvanene er uendret etter koronautbruddet.