Studien , som er utarbeidet av FHI og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), baserer seg på data fra 63.182 voksne som deltok i helseundersøkelser i Trøndelag i perioden 1996–1998 og 2017–2019.

Ifølge forsker Bo Engdahl ved FHI oppga 95 prosent som bruker høreapparat, at det hjelper dem.

– Yngre kvinner er de som rapportere om høyest nytte, sier han.

De som rapporterer om lavere nytte av høreapparat, er personer med tinnitus og eldre som er single. Bodahl mener å vite hvorfor.

– Å bo sammen med noen og å ha barn øker bruken. Det henger kanskje sammen med at de med nedsatt hørsel som bor med andre og har nær familie, har noen som er pådrivere for at de tar i bruk dette nyttige hjelpemiddelet, sier han.