Tidligere studier har vist at utørste mus foretrekker sukkervann framfor vann. Det skriver forskning.no.

Men hva skjer hvis du gir dem valget mellom sukkervann og vann med søtningsmiddel? Det ville forsker Hwei-Ee Tan og kollegaene hans fra Colombia University finne ut av.

I begynnelsen var musene like interessert i begge, men etter et par døgn valgte de nesten alltid sukkeret.

Hypotesen om hvorfor har vært at kroppen klarer å oppfatte at sukker gir energi – altså kalorier – mens søtning ikke gjør det. Tans eksperiment sådde imidlertid tvil om denne hypotesen.

De ga musene valget mellom vann med søtning og vann med et stoff som kjemisk er svært likt glukose – en av bestanddelene i sukker. Stoffet kan ikke tas opp i kroppen og gir derfor ingen energi. Men musene foretrakk det likevel.

De undersøkte hjernen til mus, mens de spiste sukker og søtningsmiddel. Da oppdaget de at det ikke bare var hjernens område for prosessering av søtsmak som reagerte. Også et annet område, i hjernens mest primitive del – hjernestammen – lyste opp. Men bare da musene fikk sukker.