- Det er ikke unormalt at utleier og leietaker kan ha forskjellig oppfatning på hva som er «normal slit og elde». Da vil det ofte bli en tvist mellom utleier og leietaker i forbindelse med utflytting, forklarer daglig leder ved Utleiemegleren i Trondheim, Solveig Hjallen Moan, i en e-post til Trd.by.

For hvor mye har leietaker egentlig lov til å ta seg til rette? Kan man uten videre spikre opp alle familiebildene? Hva vil egentlig «normal slit og elde» si?

Kan avhenge av tilstanden til boligen fra før

- Når man leier bolig, har man en bruksrett til en annens eiendom. Utgangspunktet er derfor at man som leietaker ikke kan gjøre forandringer på boligen uten samtykke fra utleier, opplyser Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet i en e-post.

Hvis man ikke har avtalt noe spesielt, skal man ved utflytting levere tilbake boligen ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen. Normal slitasje må utleier regne med. Har man gjort endringer i boligen uten samtykke fra utleier, kan man derfor risikere at utleier krever dekning for eventuelle reparasjoner, utdyper Skarderud.

Caroline Skarderud, jurist hos Forbrukerrådet, anbefaler å avtale med utleier før du som leieboer gjør eventuelle endringer. Foto: Forbrukerrådet

Hva som er greit og ikke hos de ulike utleierne varierer, og kan avhenge av tilstanden til boligen fra før, sier Solveig Hjallen Moan i Utleiemegleren.

- På en eldre bolig med mange spikerhull fra før, vil nok eier ikke kunne kreve erstatning for at det kom to-tre nye spikerhull til, hvis det var 20 fra før.

- I en helt ny leilighet derimot, med glatte nymalte vegger vil leietaker måtte regne med at dersom de lager hull i veggen uten godkjennelse, at dette må settes tilbake når de flytter.

Alltid sikre skriftlig bekreftelse

Forbrukerrådet anbefaler derfor at man spør utleier direkte hvis man ønsker å henge opp et maleri eller gjøre andre endringer i boligen. I de fleste utleieforholdene som formidles av Utleiemegleren avklarer de på forhånd med utleier om det er greit at leietaker henger opp bilder og lignende.

- Ofte vil man komme til enighet bare man snakker sammen. Og husk å sikre dokumentasjon på hva dere ble enige om, for eksempel med en SMS eller e-post, sier jurist Skarderud.

Daglig leder hos Utleiemegleren i Trondheim, Solveig Hjallen Moan, sier det ikke er unormalt at utleier og leietaker har forskjellig oppfatning av hva som er «normal slit og elde». Foto: Utleiemegleren

Også Moan i Utleiemegleren anbefaler å skaffe skriftlig bekreftelse. Videre understreker hun viktigheten av å ha en protokoll for både innflytting og utflytting.

- Protokollen danner grunnlaget for hvordan boligen skal leveres tilbake på utflytting. Det er nyttig å ha daterte bilder av eventuelle skader, og legge ved på innflyttingsprotokollen. Begge parter må signere en slik tilstandsprotokoll ved overlevering av boligen.