Over halvparten av kvinner over 40 år farger håret i vestlige land. Tidligere studier har tydet på at kvinner som farger håret regelmessig, kan ha høyere risiko for blærekreft og brystkreft. Det skriver forskning.no.

Neppe en sammenheng

Heldigvis viser en nyere studie at det neppe har noen sammenheng. Kvinner som farget håret jevnlig, hadde ikke økt risiko for å dø av kreft.

– Dette gjaldt også kreftformer som det tidligere har vært knyttet bekymring til, og som har vært undersøkt før med tanke på mulig sammenheng med kreft, som lunge- og blærekreft, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret, til forskning.no.

Forskerne fulgte 117 200 kvinnelige sykepleiere i USA gjennom 36 år i studien. I 2012 hadde 20 805 av deltakerne fått kreft og 4860 dødd av det.

– Minimal økning

Studien viste at kvinnene med farget hår ikke hadde økt risiko for verken hjernekreft, tarmkreft, lungekreft, nyrekreft, blærekreft, føflekkreft, plateepitel-kreft (en form for hudkreft) eller hormonavhengig brystkreft.

Blant brystkreft-pasientene fant de en antydning til litt økt risiko for svulster som ikke er påvirket av kjønnshormoner.

– Det var en minimal økning. Og selv for kvinner som hadde farget håret mer enn 200 ganger, var det en lav eller moderat økning i risiko, forklarer Giske Ursin.

Røyket og drakk

Forskerne fant også litt økt forekomst for hudkreft blant kvinner med farget håret enn andre. Blant kvinnene som farget håret jevnlig, var det imidlertid flere røykere. De brukte også mer alkohol enn kvinner med naturlig hårfarge.

– Dermed er det vanskelig å avgjøre om en eventuell risikoøkning skyldes hårfargingen eller andre risikofaktorer, understreker Ursin til forskning.no.

Studien er gjort ved institutt for epidemiologi ved det medisinske universitetet i Wien.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.